Okul Olgunluğu Testi

Benton testi görsel bellek testidir. ingilizce (Benton Visual Retention Test) olarak bilinir. Testi geliştiren A.L.Benton Kaynak: Revised Visual Türkçeye Benton Görsel Bellek Testi olarak çevrilir.

Benton testi bireyin görsel belleğinin ölçümünde kullanılır. Ölçek türü performans testidir. Bireysel bir testir. 8 yaş ve üzeri bieylerde uygulanır. Testin uygulama zamanı 5 dk dır.

Kapsamı 2 formdan oluşmaktadır. bunlar;

1.Desen: Bu formun C, D ve E formları vardır.

2.Seçme: Bu formun F ve G formları vardır.

Benton Testi Nasıl Uygulanır?

Benton görsel bellek testi götermeli ve çizmeli olarak iki bölümden oluşur.

1- Göstermeli Benton Testi :

Göstermeli benton testi uygulama ve değerlendirme şekli şu şekildedir. Test uygulanan bireye üzerinde bir yada birden fazla geometrik şekil bulunan kartlar gösterilecek daha sonra gösterilen 4 şekil içerisinden ilk gösterilen şeklin aynısın: bulmanızı istenecektir. 10 sn boyunca gösterilen kartta bulunan şekilin aynısını bulması istenir. Böylece toplam 10 kart bireye gösterilir ve verilen cevaplar işaretlenir. Bireyin görsel belleği derecelendirilmiş olur. Bu seviyeler yüksekten vasata kadar sıralanır. Bireyin seviyesi belirlenerek raporlanır.

2- Çizmeli Benton Testi :

Çizmeli benton testi uygulama ve değerlendirme şekli şu şekildedir. Bireye üzerinde geomatrik şekiller bulunan kartlar 10 sn zaman aralıkları ile gösterilr ve bunları kendisine verilen kağıda çizmesi istenir. toplam 10 kart sonunda bireyin çizdiği şekiller gösterilen kartlar ile karşılaştırılır ve değerlendirilir. Genel olarak benton testi farklı zaman aralıklarında gösterilen şekilleri akılda tutma, şekli bakarak çizilmesi çizimin akıldan yapılmasını, başka şekiller arasından seçilerek hafızada tutalmasını, ve şekillerin ayrıt edilerek akılda tutulmasını kapsamaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi, belleğin durumunu değerlendirebilmekte görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

 

DİKKAT GÜCÜNÜ ÖLÇEN TEST

Burdon Dikkat Testi 10-20 yaş aralığındaki bireylere uygulanır. Bir sayfaya yerleştirilmiş gelişi güzel harflerden oluşan bir testtir. Sayfaya dizilen harlerin aslında belirli bir düzeni vardır. Burdon zeka testinin her satırında 407 harf ve her sayfada 20 satır bulunur.

BURDON DİKKAT TESTİ İÇERİĞİ

Deneme sayfası hazırlama :

150 tane (a)

75 tane (g)

50 tane (b)

25 tane (d) harfi bulunur.

Test uygulanan bireye 5 dk zaman dilimlerinde bölümler verilir ve harflerin altlarını çizmesi istenir. Yönergeler uygulanır ve testör tarafından değerlenir. Sonuçlar aile ile paylaşılır. Genel olarak birey ilk satırlarda çok az yanlış yaparken testin sonlarına doğru gözden kaçırılan harfler artar. Bir örnek vermek gerekirse Bir bireyin deneme kağıdında, ilk satırlarda hata çok az iken sayfanın  ortasından sonra hata aşağıya indikçe artmaktadır. Bunun için bu bireyin dikkati çabuk bozuluyor, uzun süre dikkatini bir yerde, bir çalışmada tutamıyor denilir.

Bir başka bireyin deneme kağıdında ise, iki satırda hata çok iken gittikçe azalmış ve aşağılara doğru çok iyileşmiştir. Bu birey için de “çalışmaya ilk başlamada uyum güçlüğünü gösteriyor fakat bir süre sonra çalışmaya uyarak çok verimli yola girebiliyor. Bu bireye ilk anlarda yardım edilebilir.” yorumu yapılabilir. Bir deneğin kağıdındaki çizgiler genellikle çok az ise bunun içinde “dikkati zayıftır, bir yerde dikkatini toplayamamaktadır” yorumu yapılabilir.

Zamanla dikkatin geliştirilmesi gereken doğru adınların atılması okul v eğitim hayatında dabaşrının arttırılması için burdon dikkat testi ölçeği önemlidir .

METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ YÖNERGESİ

Örneklere göz atarsak

Test 1.Kelime Anlama: Buradaki resimlerin ilk sırasına bak, ben söyledikçe her bir resme bak (Aynı sıradaki bütün resimlerin ismini söyleyin.

Şimdi ‘’Bebeği’’ bul ve işaretle.(Şekil-a) Tahtada veya örnek üzerinde bunu nasıl yapacağını gösterin.

Genel Toplam (Test 1-Test 6)

Okuma Olgunluğu

Sayı Olgunluğu

Toplam Olgunluk

Test 1-4 Okuma

Test- 5 Sayı

Test 1-6 Genel

Olgunluk Seviyesi

Hazırlığı

Hazırlığı

Hazırlık

Üstün

61-66

21-24

90-100

Ortanın Üstü

56-60

16-20

80-89

Orta

47-55

10-15

65-79

Ortanın Altı

33-46

5-9

40-64

Zayıf

Tehlikede

0-32

0-4

0-39

 metropolitan testi  

 

Ölçek Tipi: Performans testi. Bireysel ve grup halinde uygulanabilir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocukların öncelikli olarak okula hazır olup olmadıkları hakkında bilgi vermektedir.
Kapsam ve İçerik: Toplam altı alt test ve 100 maddeden oluşur.
Uygulama Süresi: Ortalama 24 dakikadır.
Materyalleri: Soru ve kayıt formları. Uygulayıcı tarafından verilen yönerge dahilinde çocuğun işaretleyeceği ya da kopya edeceği resimlerden oluşmaktadır.
Puanlanması: Her doğru 1 puan alır.
Puanların Yorumlanması: İlk 4 alt testten alınan toplam puan, okuma olgunluğunu; 5. alt testten alınan toplam puan ise sayı olgunluğunu, tüm alt testlerden alınan toplam puan da genel olgunluk düzeyini gösterir. Yüksek puanlar, olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Alt Testleri:
Test 1.Kelime Anlama (19 Madde)
Test 2.Cümleler (14 Madde)
Test 3.Genel Bilgi (14 Madde)
Test 4.Eşleştirme (19 Madde)
Test 5.Sayılar (24 Madde)
Test 6.Kopya Etme (10 Madde)
metropolitan testi ölçü birimleri

Ölçtüğü Nitelik:
İlkokula hazırlık,
Dildeki başarı ve becerileri,
Kas koordinasyonunu,
Hareket kabiliyetlerini,
Yönergeyi anlayabilme ve uygulayabilmeyi,
Sayı ve eşleştirme bilgisi
Grup etkinliklerine katılımı
tüm bu okul olgunluğu ölçütlerini göstermektedir.

METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?
Asıl Adı Metropolitan Readiness Test dir testi Türkçe’ye uyarlayan Ayla OKTAY dır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi G.H.HİLDRETH, N.L.GRİFFİTS, M.Mc.GAUVRAN (New York:Word Book Company,1949) tarafından geliştirilmiştir.
kaynak : http://metropolitantesti.net/

Okul Olgunluğu Yaşı

Resmi yayınlanan bilgiye göre çocukların okula başlama yaşı 66 ay olarak belirlendi. Eğer ailelere isterse 60 aydan sonra kendi talepleriyle çocuklarını 1. sınıfa kaydettirebilecek. Bunun yanında 60 – 66 ay arasındaki çocukların ilkokula başlamaya uygun olup olmadıkları bir çok velinin cevap beklediği bir soru. Çünkü okul olgunluğu düzeyinde olmayan bir çocuğun 1. sınıfta yaşayabileceği birçok sıkıntılar var.

Okul olgunluğunun önemi çocuk için  fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından uygun düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır.  Okul olgunluğuna ulaşmış bir çocuk, kendisinden beklentileri kolay bir şekilde yerine getirebildiği için okula karşı olumlu duygular ve olumlu  bir tutum geliştirecektir. Okul olgunluğuna ulaşmamış bir çocuk 1.sınıfa başladığında çok zorlanacak, beklentileri yerine getiremeyecek,  okula karşı ve kendine yönelik olumsuz duygular oluşmaya başlayacak ve öğrenme  motivasyonunu kırılmış olacak. Tabi bunun yanında çocukların eğitim hayatının başlangıç aşaması olarak bilinen ilkokul, çocuğun bütün eğitim hayatını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu sebeple ailelerin vereceği karar gerçekten çok önemlidir.

Bunun için şu an kullanılan okul olgunluğu testi anne-babaların tercih ettiği ve kendilerine yol göstereceğini düşündükleri bir bilgi kaynağıdır.

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.