Okul Olgunluğu Testi

METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ YÖNERGESİ

Örneklere göz atarsak

Test 1.Kelime Anlama: Buradaki resimlerin ilk sırasına bak, ben söyledikçe her bir resme bak (Aynı sıradaki bütün resimlerin ismini söyleyin.

Şimdi ‘’Bebeği’’ bul ve işaretle.(Şekil-a) Tahtada veya örnek üzerinde bunu nasıl yapacağını gösterin.

Genel Toplam (Test 1-Test 6)

Okuma Olgunluğu

Sayı Olgunluğu

Toplam Olgunluk

Test 1-4 Okuma

Test- 5 Sayı

Test 1-6 Genel

Olgunluk Seviyesi

Hazırlığı

Hazırlığı

Hazırlık

Üstün

61-66

21-24

90-100

Ortanın Üstü

56-60

16-20

80-89

Orta

47-55

10-15

65-79

Ortanın Altı

33-46

5-9

40-64

Zayıf

Tehlikede

0-32

0-4

0-39

 metropolitan testi  

 

Ölçek Tipi: Performans testi. Bireysel ve grup halinde uygulanabilir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocukların öncelikli olarak okula hazır olup olmadıkları hakkında bilgi vermektedir.
Kapsam ve İçerik: Toplam altı alt test ve 100 maddeden oluşur.
Uygulama Süresi: Ortalama 24 dakikadır.
Materyalleri: Soru ve kayıt formları. Uygulayıcı tarafından verilen yönerge dahilinde çocuğun işaretleyeceği ya da kopya edeceği resimlerden oluşmaktadır.
Puanlanması: Her doğru 1 puan alır.
Puanların Yorumlanması: İlk 4 alt testten alınan toplam puan, okuma olgunluğunu; 5. alt testten alınan toplam puan ise sayı olgunluğunu, tüm alt testlerden alınan toplam puan da genel olgunluk düzeyini gösterir. Yüksek puanlar, olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Alt Testleri:
Test 1.Kelime Anlama (19 Madde)
Test 2.Cümleler (14 Madde)
Test 3.Genel Bilgi (14 Madde)
Test 4.Eşleştirme (19 Madde)
Test 5.Sayılar (24 Madde)
Test 6.Kopya Etme (10 Madde)
metropolitan testi ölçü birimleri

Ölçtüğü Nitelik:
İlkokula hazırlık,
Dildeki başarı ve becerileri,
Kas koordinasyonunu,
Hareket kabiliyetlerini,
Yönergeyi anlayabilme ve uygulayabilmeyi,
Sayı ve eşleştirme bilgisi
Grup etkinliklerine katılımı
tüm bu okul olgunluğu ölçütlerini göstermektedir.

METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?
Asıl Adı Metropolitan Readiness Test dir testi Türkçe’ye uyarlayan Ayla OKTAY dır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi G.H.HİLDRETH, N.L.GRİFFİTS, M.Mc.GAUVRAN (New York:Word Book Company,1949) tarafından geliştirilmiştir.
kaynak : http://metropolitantesti.net/

Okul Olgunluğu Yaşı

Resmi yayınlanan bilgiye göre çocukların okula başlama yaşı 66 ay olarak belirlendi. Eğer ailelere isterse 60 aydan sonra kendi talepleriyle çocuklarını 1. sınıfa kaydettirebilecek. Bunun yanında 60 – 66 ay arasındaki çocukların ilkokula başlamaya uygun olup olmadıkları bir çok velinin cevap beklediği bir soru. Çünkü okul olgunluğu düzeyinde olmayan bir çocuğun 1. sınıfta yaşayabileceği birçok sıkıntılar var.

Okul olgunluğunun önemi çocuk için  fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından uygun düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır.  Okul olgunluğuna ulaşmış bir çocuk, kendisinden beklentileri kolay bir şekilde yerine getirebildiği için okula karşı olumlu duygular ve olumlu  bir tutum geliştirecektir. Okul olgunluğuna ulaşmamış bir çocuk 1.sınıfa başladığında çok zorlanacak, beklentileri yerine getiremeyecek,  okula karşı ve kendine yönelik olumsuz duygular oluşmaya başlayacak ve öğrenme  motivasyonunu kırılmış olacak. Tabi bunun yanında çocukların eğitim hayatının başlangıç aşaması olarak bilinen ilkokul, çocuğun bütün eğitim hayatını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu sebeple ailelerin vereceği karar gerçekten çok önemlidir.

Bunun için şu an kullanılan okul olgunluğu testi anne-babaların tercih ettiği ve kendilerine yol göstereceğini düşündükleri bir bilgi kaynağıdır.

Okul Olgunluğu

Çocuğun okul yaşantısının başlangıcı olan 1. sınıf geleceği ve gelecekteki okul yaşantısı için çok önemlidir.Çocuğun eğitim hayatına başlangıcı onun okul ve eğitim kavramlarını algıladığı bir dönemdir bu nedenle çocuğun okul olgunluğuna erişmiş olması tüm hayatını etkiyecektir.

Okul olgunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır.Okul olgunluğuna erişmiş bir çocuk ondan yerine getirmesi beklenenleri başarılı bir şekilde yerine getirmesi anlamına gelir ve bu durum çocuğun okulu ve eğitim kavramını sevmesini sağlar.
Eğitime ve öğrenmeye açık hale gelmesi okul olgunluğuna erişmiş olmasını gerektirmektedir.Okul ve eğitim hayatı hakkında olumlu hisler beslemesi başarılı olmasını da doğrudan etkilemektedir.

Uyumlu, dengeli ve sosyal etkileşimin fazla olduğu bir ailede yetişmiş olan bir çocuk anne ve babasının da desteği ile birçok yeteneği kazanabilir ve okul olgunluğuna daha rahat şekilde ulaşabilir.

Anne ve babalar unutmayın ki çocuğumuzun tüm geleceği okul olgunluğuna erişmiş olması ile doğrudan alakalıdır ve bu kararı onun adına siz vermek durumundasınız.

Çocuğunuzun okul ve eğitim hayatına hazır olduğunu mutlaka uzman bir danışman ile değerlendirin.

Çocuğunuza okul olgunluğu testi uygulamak için Randevu alabilirsiniz : 0(216) 330 80 17

Tag: okul olgunluğu, eğitim hayatı ve başarı

Çocukların okula hazır olup olmadıklarını çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okul hayatına hazır olup olmadıklarını ölçmek için kullanılan bir testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve […]

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.